Als kind was ik een speels, creatief en gelukkig meisje. Van jongs af aan heb ik mij verbonden gevoeld met iets wat hoger is dan de materiële wereld.

Tijdens mijn humaniora studeerde ik hard omdat het zo hoorde, maar ik vervreemdde van mezelf en werd onzeker. Mijn opvoedingssituatie bood me niet de ondersteuning die ik nodig had. Naast mijn theoretische studies als orthopedagoge, ging ik op zoek naar meer antwoorden op mijn eigen emotionele knopen. Die vond ik in Bio-Energetica en Emotioneel Lichaamswerk, waar ik weer kon open bloeien en waarin het werken aan mezelf veel centraler stond. Ik ondervond hoe goed het deed om letterlijk te bewegen en ik snoepte van de nieuwe inzichten, die mijn bewustzijn mochten verruimen.

Na enkele intense ervaringen, die mijn leven ingrijpend veranderden, volgde ik de 4-jarige psychotherapeutische opleiding Neo-Hypno- en Ademtherapie aan de Academie voor Body en Soul (Siddharta Van Langen). Als opvoedster en als orthopedagoge werkte ik doorheen de jaren met verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, mensen met een beperking en ouderen). Twintig jaar als vormingswerkster bij KVLV en Femma leerden mij genieten van en creatief zijn in het geven van vormingen en workshops i.v.m. opvoeding, relaxatie, dans, zingeving en welzijn.

Doorheen opleidingen, vormingen en levenservaringen heb ik geleerd dat bepaalde maatschappelijke structuren, opvoeding en denkwijzen ons kunnen vervreemden van onszelf. Voor mezelf is het erg belangrijk om te kunnen leven vanuit de wijsheid van mijn hart en mijn lichaam, vanuit mijn behoeftes en  verlangens. Speelsheid en lichtheid zijn hiervan een belangrijk aspect. Het betekent tevens dat ik me vanuit authenticiteit en kwetsbaarheid wil verbinden met anderen. Verder houdt het in op een ethische manier omgaan met anderen, ook op economisch vlak.

Ik wil mijn kennis, inzichten en sleutels tot levensvreugde delen met anderen en mijn bijdrage leveren tot een betere relatie met onszelf en met de wereld, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Studies en diploma’s

 • Master in de Orthopedagogie aan de K.U.Leuven, afstudeerrichting Opvoedingsmoeilijkheden, 1989
 • Aggregatie-opleiding, 1998
 • 4-jarige opleiding Neo-Hypno- en Ademtherapie* aan de Academie voor Body & Soul te Hoogstraten, 1994
 • Stoelmassage bij Shiatsu Stoelmassage Instituut België
 • Muziekacademie Aartselaar, 1984

*In de Neo-Hypno- en Ademtherapie staat het innerlijke kind centraal. Er wordt van uitgegaan dat we vanuit onze kindertijd bepaalde
overtuigingen hebben meegekregen, “hypnoses”, waarvan we ons meestal niet bewust zijn, maar die wel een grote invloed kunnen hebben op
onze gedragingen en gevoelens. Deze kunnen al dan niet beperkend zijn voor ons huidige leven. Een beperkende overtuiging is bv. “Ik mag niet opkomen voor mezelf”, “ik mag niet boos zijn”, “kwetsbaar zijn is zwak zijn”, “anderen zijn beter dan ik “…
Deze onbewuste gedachten functioneren als onbewuste krachten, die ons kunnen blokkeren in ons dagelijks volwassen leven.
In de neo-hypnotherapie wordt eraan gewerkt om die overtuigingen weer bewust te maken, zodat je ze bewust kan vervangen door andere en
meer constructieve en realistische overtuigingen.
Een andere belangrijke pijler in de neo-hypno-therapie is de volwassene in onszelf en het onderscheid met de (veroordelende) ouder in
onszelf. Door het zichtbaar maken en het versterken van dit volwassen deel, kan dit deel er mee voor zorgen dat ons innerlijke kind alsnog
krijgt wat het nodig heeft en kan geheeld worden.
Ook ademen is een grote pijler. Ademen betekent leven en leven is voelen. Door moeilijke of traumatische gebeurtenissen, vanaf de geboorte, kan onze ademhaling blokkeren of verstoord raken. Wanneer we weer voller en verbonden gaan ademen, kunnen we weer beter voelen, wat we, om te overleven, hebben weggestopt. Het is belangrijk om moeilijke gevoelens opnieuw toe te laten in een nieuwe context met een veilige en   liefdevolle volwassene. Zo kunnen oude wonden geheeld worden en kan je adem en je leven weer stromen.

Bijkomende Vorming in workshops en studiedagen

 • Systeem- en Communicatietherapie bij Interactie Academie Antwerpen.
 • Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de opvoeding.
 • Geweldloze en Verbindende Communicatie.
 • Therapeutische en opvoedkundige bijscholingen o.a. bij Lut Celie
 • Vormingscursus voor gespreksleiders bij de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen.
 • Uitgebreide ervaring met Client-Centered Therapie, Emotioneel Lichaamswerk.
 • Familieopstellingen.
 • Bio-Energetica (gedurende 8 jaar, waaronder 1 jaar als assistente),
 • Relaxatie, Holistic Pulsing, Senso-Relaxatie, Reichiaans Lichaamswerk, Body-Reading.
 • Intuïtief schilderen en kleien, improvisatietheater, dans, zang en klank, natuurbeleving, ukelele.
 • Diverse zangtrainingen bij Wisper te Kessel-lo en bij  Muziekschool De Vlier te Leuven.
 • Deelname aan creatief dansproject met optreden bij Stephan Merchant.
 • Circling (meditatie-in-relatie) bij de Circling Community Belgium.