Voor wie?

We leiden ons leven  met vallen en opstaan, dat is normaal. Het hoort bij ons mens-zijn dat we niet altijd weten hoe we met bepaalde situaties moeten omgaan, en dat we gaandeweg nieuwe inzichten verwerven. Soms geraak je te veel gebukt onder wat zich voordoet op je levenspad en kan je het niet meer zien als een uitdaging om te groeien.
Zo kan je last krijgen van stress, depressieve,neerslachtigheidhyperventilatiepsychosomatische klachten, je niet goed in je vel voelenfaalangst of gebrek aan zelfvertrouwen, niet goed voor jezelf kunnen opkomen,  weinig energie hebbenrelatieproblemen, moeilijke opvoedingssituaties  Je gevoelens vinden geen gezonde uitweg (meer). Je komt in situaties terecht, waarin je niet vindt wat je eigenlijk nodig hebt. Zulke situaties zijn meestal belangrijke signalen dat er iets moet veranderen. Maar wat schort er en wat kan er veranderen? Dat is niet altijd duidelijk.

Wat bied ik jou?

In de eerste plaats geef ik je de ruimte om te komen met jouw verhaal.
Ik bied je een luisterend oor, zonder oordeel, een plek waar je terecht kan met je, misschien verwarde, gevoelens.

Innerlijk kind- en AdemtherapieMisschien is het nodig om je terug te brengen naar ervaringen uit je kindertijd, waarin je werd gekwetst. Ervaringen van het gekwetste kind in jezelf kunnen aan de basis liggen van beperkende overtuigingen, “hypnoses”, waarvan je je misschien niet bewust bent, maar die wel een grote invloed hebben op je huidige denken, voelen en handelen.

Ik help je je ervaringen te structureren, stukjes van je levenspuzzel te zoeken
om jezelf beter te begrijpen. Neo-Hypno- en Ademtherapie
Ik bied je een kader aan waarin je je huidige en vroegere ervaringen kan plaatsen, zodat je weer in je eigen levensstroom terecht komt.
Vanuit het volwassen deel in jezelf, spoor ik je aan om zorg te dragen voor je eigen behoeftes en groeipijnen. Zo leer je als het ware een bedding creëren waarin je je wonden kan helen.
Ik nodig je uit om te ontdekken dat achter je “zwakte” ook je kracht zit. Ik stimuleer je om te zoeken naar de betekenis van situaties die zich in je leven voordoen als lessen waardoor je telkens weer de kans krijgt om te leren en te groeien!
Afhankelijk van de vraag  van de cliënt, gebruik ik verschillende technieken zoals gesprekademhalingsoefeningen, rebirthinggeleide fantasie, relaxatie, hypnose, rollenspel, intuïtieve dialoog (ouder-kind), voice dialogue, (familie)opstellingencircling, meditatieve oefeningen, interactieve meditatie, aanraking, knuffels (indien aangewezen en gewenst), ondersteuning met Bachbloesems, oproeping van je krachtdier.

Speciaal voor mensen met stress en hyperventilatie:

Hyperventilatie wordt veroorzaakt door een oppervlakkige ademhaling.
Deze ontstaat veelal doordat er onvoldoende ruimte is voor de eigen behoeften en gevoelens.
Het onderdrukken van de ademhaling is als het ware een overlevingsmechanisme om ongewenste behoeftes en gevoelens te negeren.
In de ademtherapie wordt je uitgenodigd om via verbonden ademhaling voorzichtig weer je eigen ademstroom terug te vinden.
Bij dit proces kunnen vastgezette emoties bovenkomen.
In een veilig kader kan je leren om door de hyperventilatie heen te ademen en ruimte te geven aan jezelf en aan deze emoties.
Zo krijg je weer vertrouwen in je eigen ademhaling en je eigen gevoelens.
Je krijgt begeleiding om hier beter mee om te gaan.
Uiteindelijk voel je je sterker aanwezig en wordt je weerbaarder.
Met een traject van 3 ademsessies kan je al heel wat bereiken.

 

Voor bedrijven:
Begeleiding op maat van werknemer en bedrijf.

Preventie van burn-out.

 

Prijs:

Voor particulieren:50 euro per uur
Sociaal tarief: Voor mensen voor wie deze prijs niet haalbaar is, kan een bedrag worden
afgesproken.
Voor koppels70 euro per u
Voor bedrijven:Vraag vrijblijvend een offerte.