In de Neo-Hypno- en Ademtherapie gaan we er van uit dat we in onze kindertijd bepaalde overtuigingen hebben meegekregen, “hypnoses”, waarvan we ons meestal niet bewust zijn, maar die wel een grote invloed kunnen hebben op onze gedragingen en gevoelens. Deze kunnen al dan niet beperkend zijn voor ons huidige leven. Een beperkende overtuiging is bv. “Ik mag niet opkomen voor mezelf”, “ik mag niet boos zijn”, “kwetsbaar zijn is zwak zijn”, “anderen zijn beter dan ik “…
Deze onbewuste gedachten functioneren als onbewuste krachten, die ons kunnen blokkeren in ons dagelijks volwassen leven. In de neo-hypnotherapie wordt eraan gewerkt om die overtuigingen weer bewust te maken, zodat je ze bewust kan vervangen door andere en
meer constructieve en realistische overtuigingen.
Een andere belangrijke pijler in de neo-hypno-therapie is de volwassene in onszelf en het onderscheid met de (veroordelende) ouder in
onszelf. Door het zichtbaar maken en het versterken van dit volwassen deel, kan dit deel er mee voor zorgen dat ons innerlijke kind alsnog
krijgt wat het nodig heeft en kan geheeld worden.
Ook ademen is een grote pijler. Ademen betekent leven en leven is voelen. Door moeilijke of traumatische gebeurtenissen, vanaf de geboorte, kan onze ademhaling blokkeren of verstoord raken. Wanneer we weer voller en verbonden gaan ademen, kunnen we weer beter voelen, wat we, om te overleven, hebben weggestopt. Het is belangrijk om moeilijke gevoelens opnieuw toe te laten in een nieuwe context met een veilige en   liefdevolle volwassene. Zo kunnen oude wonden geheeld worden en kan je adem en je leven weer stromen.