Ik ga ervan uit dat we verschillende levens leiden en dat we in elk leven een bepaald traject afleggen dat ons brengt bij meer bewustzijn van wie we zijn. We komen in het leven met een bepaalde opdracht om een traject te doorlopen, dat ons in staat stelt de lessen te leren, die nodig zijn voor onze individuele en collectieve groei. Voelen we ons niet gelukkig, dan is het nodig om bij te schaven in ons traject, dan dient het ogenblik zich aan dat we andere keuzes mogen maken. Dat is niet altijd gemakkelijk, want we zijn gehecht aan oude gewoontes, we zijn bang voor het onbekende, we houden vast aan wegen die we van oudsher kennen, terwijl ze ons misschien niet meer dienen.

De pannenmop ter verduidelijking.

Jantje ziet zijn moeder worsten bakken in de pan. Ze snijdt telkens de uiteinden van de worstjes eraf.
Jantje vraagt zijn moeder waarom ze dat doet. Ze antwoordt: dat zul je eens aan oma moeten vragen, want ik heb het van haar geleerd. Bij zijn oma krijgt Jantje exact hetzelfde antwoord: ik leerde het van mijn moeder, zij deed het zo, dus ik doe het ook zo. Jantjes nieuwsgierigheid leidde hem naar zijn stokoude overgrootmoeder. “Waarom sneed je de uiteinden van de worsten eraf voordat je ze bakte? Mijn moeder en oma doen het nog steeds en ze zeggen dat ze het van jou geleerd hebben.
Hier is het antwoord van de overgrootmoeder:
“Maar manneke, bakken die nu nog altijd in dat kleine panneke?”

Niet dus, ze bakken niet meer in dat kleine panneke. Eigenlijk is het dus niet meer nodig om de worstjes te verkleinen, maar de gewoonte is ingeslopen en de traditie zet zich verder, ook al is het niet meer van belang. Je ziet in dit voorbeeld dat gewoontes van generatie op generatie worden doorgegeven, zonder dat er nog bij stilgestaan wordt wat de reden is en zonder zich af te vragen of ze nog wel aangewezen zijn in de huidige tijd.

Oude gewoonten doorbreken

In dit spiritueel mopje zijn er geen zware gevolgen aan de traditie en kan je met de glimlach de oude gewoonte herbekijken. Je kan er eenvoudig voor kiezen om de gewoonte los te laten. In andere gevallen zijn de gevolgen veel ingrijpender en hangt er veel meer van af om te breken met oude gewoontes. Zo kan het een moeizaam proces zijn om je los te maken uit patronen, die al generaties lang doorgegeven worden bv. over hoe je als kind behandeld moet worden, over hoe een vader, moeder of partner zich moeten gedragen, hoe een kind zich hoort te gedragen…

Allerlei patronen kunnen insluipen in ons bestaan en ik ken weinig families bij wie er geen ‘ongezonde’ elementen zijn ingeslopen. Het is eigen aan ons mens-zijn. We worden geboren in een bepaalde context, die we ondergaan en we worden uitgedaagd om daar iets mee te doen, lessen te leren en nieuwe keuzes te maken. Als volwassenen kunnen we onze emotionele- en gedragspatronen herbekijken en transformeren. We kunnen leren zorg dragen voor ons gekwetste innerlijke kind.

Het is mijn werk om de uitdaging te ontdekken in de moeilijkheden die we ondervinden en een pad te vinden om opnieuw gelukkiger te zijn. Hoe kunnen we uitstijgen boven het slachtofferschap en verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leed en onze mogelijkheden?

Voor meer info i.v.m. de methode verwijs ik naar de pagina ‘Over mij’ met meer info over mijn opleiding Neo-Hypno- en Ademtherapie.